Header image alt text

ALMA Centrum

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Služby

Deti: Poradenstvo a psychoterapia:
– Strachy
– Výchovné ťažkosti (hranice, spolupráca a komunikácia, vzdor…)
– Neurotické prejavy (tiky, zajakávanie, obhrýzanie nechtov)
– Ťažkosti so separáciou (odlúčenie od rodiča, nástup do škôlky, školy…)
– Problémy v oblasti jedla, vylučovania, spánku
– Súrodenecké vzťahy (žiarlivosť, súrodenecké konflikty…)
– Rozvod rodičov
– Nízka sebaúcta dieťaťa

Deti a rodičia: Filiálna terapia

  • druh terapie dieťaťa, pri ktorej sa rodič učí novým zručnostiam pri komunikácii s dieťaťom a aplikuje ich v domácich hrových stretnutiach.
  • Rodičia sú vedení psychológom buď v individuálnych sedeniach alebo v malej skupinke.
  • V prípade otázok alebo záujmu nás kontaktujte na t.č. 0918 248 107 alebo cez email: info@centrumalma.sk

Psychodiagnostika detí:
– Posúdenie osobnosti, rodinných vzťahov, dopadu udalosti na dieťa
– Posúdenie kognitívnych schopností (intelekt)

Výchovné poradenstvo:
– Otázky domáceho „fungovania“ dieťaťa – spolupráca, neposlúchanie  atď.

Poradenstvo a psychoterapia pre dospelých:
– Pocit nespokojnosti s jednotlivými oblasťami vlastného života
– Úzkostné a panické stavy
– Depresívne prežívanie

Emailové poradenstvo:
– Pokiaľ nie je možný osobný kontakt, resp. pri uprednostnení tohto spôsobu poradenstva
– Odpoveď do 5 pracovných dní, v rozsahu minimálne 1 strana, platba vopred
– Nenahrádza osobný kontakt, ale niekedy môže byť užitočnou voľbou

Kedy prísť ku psychológovi?
Na stretnutie so psychológom môžete mať rôzne dôvody.
Ak ide o dieťa, rodičia hľadajú väčšinou pomoc keď sa im zdá, že ich dieťa má určité ťažkosti, či už v prostredí mimo domov (škôlka, škola) alebo doma. Často hľadajú rodičia nasmerovanie vo výchovných otázkach, keď si nie sú istí, či postupujú správne alebo sa im zdá, že ich výchovné metódy nefungujú.
Dospelí k nám prichádzajú s nespokojnosťou v rôznych oblastiach svojho života (rodinné vzťahy, vzťah sám k sebe, problémy v pracovnej oblasti atď.).
Nie zriedkavo vedie k návšteve psychológa problém, ktorý síce nemusí byť pociťovaný ako veľmi závažný, avšak ide o opakujúci sa problém, ľudia majú pocit “zacyklenia”.

V niektorých prípadoch môže ísť o krátkodobé prakticky zamerané poradenstvo. Väčšinou je však vhodné stretávať sa dlhší čas v daných intervaloch, podľa potreby.
So psychológom sa tiež môžete po spoločnej úvahe rozhodnúť pre psychoterapiu, ktorá obyčajne trvá dlhšie a má svoje špecifiká.