Header image alt text

ALMA Centrum

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Vitajte

AKTUÁLNE

4. 5. 2020: Milí klienti, s radosťou Vám oznamujeme, že od mája je v našom centre možné sa stretnúť opäť aj na osobných stretnutiach. V rámci dodržiavania hygienických opatrení Vás poprosíme do centra vstupovať s rúškom na tvári, vydezinfikovať si ruky, prípadne použiť rukavice. Veríme, že aj pri týchto nezvyčajných podmienkach, sa nám bude spoločne dobre pracovať. Tešíme sa na Vás všetkých, Váš Alma tím

 

V živote každého človeka sa objavia momenty, kedy cíti potrebu pomoci alebo nasmerovania v určitej situácii. Či už ide o problémy s dieťaťom, ako sú napríklad prejavy nervozity, výbuchy hnevu, dopad záťažovej rodinnej situácie alebo sa jedná o vlastnú nespokojnosť, úzkostné alebo panické stavy, nedôveru v seba samého…

Pomocou psychologického poradenstva alebo psychoterapie pomáhame deťom aj dospelým prekonať náročnejšie životné obdobia. Snažíme sa hľadať vnútorné zdroje detí i dospelých a pomôcť im dosiahnuť spokojnejšie fungovanie v živote.