Header image alt text

ALMA Centrum

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Vitajte

AKTUÁLNE

18. 3. 2020: Odkazy na naše vyjadrenia ohľadom aktuálnej situácie môžete nájsť v sekcii Naše príspevky v médiách.

17. 3. 2020: Ako sme už informovali, od piatku 13. 3. 2020 je naše centrum zatvorené. Niektorí naši klienti pokračujú v poradenstve či terapii cez Skype, avšak nie vždy je to možné. Vytvoril sa nám teda v tieto dni časový priestor, ktorý by sme rady ponúkli niekomu, kto to potrebuje. Ponúkame vám jednorazovú 30-minútovú telefonickú alebo Skype konzultáciu zdarma. Či už sa to týka situácie okolo korona vírusu alebo niečoho iného, naše kolegyne sú vám k dispozícii. V prípade záujmu píšte na info@centrumalma.sk, prípadne skúste volať na naše číslo 0918 248 107 pre sprostredkovanie kontaktu.

12. 3. 2020: V súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu sme sa rozhodli na najbližšie dni priamu poradenskú a terapeutickú prácu v našom centre prerušiť. Dúfame, že tým prispejeme k spomaleniu šírenia vírusu a k zníženiu rizika komplikácii najmä pre starých a chorých ľudí. U niektorých klientov bude možné po dohode absolvovať konzultácie cez telefón či Skype, prípadne email. O ukončení tohto špeciálneho režimu budeme informovať.

Držme si palce

V živote každého človeka sa objavia momenty, kedy cíti potrebu pomoci alebo nasmerovania v určitej situácii. Či už ide o problémy s dieťaťom, ako sú napríklad prejavy nervozity, výbuchy hnevu, dopad záťažovej rodinnej situácie alebo sa jedná o vlastnú nespokojnosť, úzkostné alebo panické stavy, nedôveru v seba samého…

Pomocou psychologického poradenstva alebo psychoterapie pomáhame deťom aj dospelým prekonať náročnejšie životné obdobia. Snažíme sa hľadať vnútorné zdroje detí i dospelých a pomôcť im dosiahnuť spokojnejšie fungovanie v živote.