"

psychologička

Mgr. Darina Alexyová
Pracuje v centre: Ružinov

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Neskôr som absolvovala výcvik v postmoderných komunikačných prístupoch v psychoterapii a mnohé ďalšie semináre v oblasti poradenstva a terapie. Aktuálne ukončujem dlhodobý poradensko-terapeutický výcvik v prístupe zameranom na človeka (PCA).

Okrem individuálneho poradenstva pracujem s dospelými aj v oblasti vzdelávania a osobnostného rozvoja, organizujem kurzy a tréningy Nenásilnej komunikácie.

V ALMA Centre sa venujem dospelým klientom, ktorí hľadajú podporu v osobných či vzťahových ťažkostiach, potrebujú niečo vo svojom živote zmeniť alebo sa so zmenou vyrovnať, chcú sa lepšie vyznať vo svojich emóciách, zaujímajú sa o hlbšie sebapoznanie/osobnostný rast a i.

Konzultácie poskytujem v slovenskom aj v anglickom jazyku.