Header image alt text

ALMA Centrum

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Dospelí

Vyhľadávajú nás najmä ľudia, ktorí sa ocitli v záťažovej situácii v živote a potrebujú sa v nej zorientovať, posilniť a nájsť cestu von. V psychoterapeutickej práci hľadáme korene súčasných ťažkostí, umožňujeme kontakt s emóciami a hľadáme zdroje a smerovanie k riešeniu problémov a k vnútornému rastu a spokojnosti. Väčšinou pracujeme formou rozhovoru, príležitostne využívame podľa potreby relaxácie alebo iné techniky.

Stretávame sa väčšinou raz za týždeň alebo raz za dva týždne, jedno stretnutie trvá približne 50 minút.

Pri našej práci využívame integratívnym spôsobom prvky rôznych psychoterapeutických smerov. Základy nášho psychoterapeutického vzdelania sú najmä psychodynamické, v praxi však siahame aj po znalostiach z iných typov výcvikov a školení, ktoré sme absolvovali.