Cenní­k je platný od 1.10.2017

Dohodnutý termín je možné  zrušiť najneskôr 24 hodín vopred (telefonicky, emailom alebo sms-kou). V prípade odhlásenia termínu v deň stretnutia alebo neodhlásenia termínu je nutné uhradiť 100% z ceny sedenia.