Header image alt text

ALMA Centrum

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Cenník

Poradenstvo, psychoterapia 33 EUR (45-50 minút)
Poradenstvo, psychoterapia 55 EUR (90 minút)
Návšteva MŠ, školy, doma 40 EUR
Vypracovanie správy 25 EUR
Emailové poradenstvo 33 EUR

Z dôvodu povinnosti platiť DPH bude od 1.10.2017 platiť nasledovný cenník:

Poradenstvo, psychoterapia 36 EUR (45-50 minút)
Poradenstvo, psychoterapia 60 EUR (90 minút)
Návšteva MŠ, školy, doma 60 EUR
Vypracovanie správy 40 EUR
Emailové poradenstvo 36 EUR

 

V prípade voľnej kapacity je v prípade nepriaznivej životnej situácie niekedy možné dohodnúť sa na zníženej cene.

Dohodnutý termín je možné  zrušiť najneskôr deň vopred (telefonicky, emailom alebo sms-kou), inak je nutné uhradiť storno poplatok 20 EUR.

Číslo účtu: IBAN: SK88 1100 0026 2083 5227