Header image alt text

ALMA Centrum

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Ako pracujeme

DETI:

Prvé stretnutie: na úvod pozývame väčšinou rodiča bez dieťaťa. Najlepšie je, ak môžu prísť obaja rodičia, avšak ak to možné nie je, stačí aj stretnutie s jedným rodičom. Cieľom tohto stretnutia je získať čo najviac informácií o dieťati a jeho vývine, o povahe jeho problémov, o jeho životnej situácii. Ak máte správy z lekárskych alebo iných psychologických vyšetrení týkajúce sa aktuálnych ťažkostí dieťaťa, je dobré ich so sebou priniesť. Na záver stretnutia si plánujeme prípadnú ďalšiu spoluprácu. Niekedy ľudia prichádzajú len jednorazovo, s konktrétnou otázkou či neistotou, na ktorú spoločne počas stretnutia nájdeme odpoveď a s týmto nasmerovaním si ďalej poradia rodičia sami. Vo väčšine prípadov si naplánujeme ďalšie stretnutia, najčastejšie pokračujeme stretnutím s dieťaťom. Rodičovské stretnutie trvá približne 50 minút.

Ďalšie stretnutia: Ak sa s rodičmi dohodneme, že je vhodné, aby prišlo aj dieťa, nasleduje stretnutie s dieťaťom. Prvé 2-3 stretnutia sú zamerané prevažne na spoznanie dieťaťa a jeho prežívania sveta a nadviazanie dobrého kontaktu s dieťaťom. Ak sa dohodneme s rodičom na terapii pre dieťa, pokračujeme ďalšími stretnutiami. Jedno stretnutie s dieťaťom trvá približne 45 minút. Dĺžka terapie je veľmi individuálna, je ťažké ju vopred presne odhadnúť.

Rodičovské konzultácie: stretnutia s dieťaťom vždy kombinujeme s rodičovskými konzultáciami. Frekvenciu a dĺžku si dohadujeme spolu s rodičom. Niekedy hovoríme s rodičmi 5-10 minút pred začiatkom stretnutia s dieťaťom, avšak častejšie sa dohadujeme na samostatných 50-minútových rodičovských konzultáciách (väčšinou 1-2x mesačne).

Metódy: U detí využívame v závislosti od veku a preferencií najmä metódy hrovej terapie: práca s figúrkami v piesku, kresba, maľovanie, modelovanie, voľná hra, tématická hra, tématické aktivity.

 

DOSPELÍ:

Vyhľadávajú nás najmä ľudia, ktorí sa ocitli v záťažovej situácii v živote a potrebujú sa v nej zorientovať, posilniť a nájsť cestu von. V psychoterapeutickej práci hľadáme korene súčasných ťažkostí, umožňujeme kontakt s emóciami a hľadáme zdroje a smerovanie k riešeniu problémov a k vnútornému rastu a spokojnosti. Väčšinou pracujeme formou rozhovoru, príležitostne využívame podľa potreby relaxácie alebo iné techniky.

Pri našej práci využívame integratívnym spôsobom prvky rôznych psychoterapeutických smerov. Základy nášho psychoterapeutického vzdelania sú najmä psychodynamické, v praxi však siahame aj po znalostiach z iných typov výcvikov, ktoré sme absolvovali.